Algemene informatie

De fysiotherapeut houdt zich bezig met klachten aan het bewegingsapparaat. Hieronder vallen verschillende klachten. Denk bijvoorbeeld aan spier- en gewrichtsklachten, maar ook aan hart of longproblemen, problemen na een herseninfarct of Parkinson. Er zijn talloze klachten waarmee u terecht kunt bij uw fysiotherapeut.

Wanneer u een afspraak maakt, dan zal uw fysiotherapeut beginnen met een anamnese. Dit is een medisch vraaggesprek wat bedoeld is om uw klachten in kaart te brengen. Na het vraaggesprek wordt er een fysiotherapeutisch onderzoek uitgevoerd. Daarna zal uw fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Het behandelplan zal afgestemd zijn op uw klachtenbeeld. Elke patiënt is anders. Vandaar dat een behandelplan altijd maatwerk is! De behandeling is gericht op het verminderen en voorkomen van klachten.

Algemene informatie zorgverzekering

De zorgverzekering bestaat uit twee delen:
1. De basisverzekering
2. De aanvullende verzekering.
Uit welk deel van de verzekering uw behandelingen vergoed worden, is afhankelijk van uw aandoening.  

Niet chronische aandoening

Bent u ouder dan achttien jaar, dan worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bent u jonger dan achttien jaar bent, dan worden de eerste achttien behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Zijn er meer dan achttien behandelingen nodig? Dan worden deze vergoed uit de aanvullende verzekering.  

Chronische aandoening
Een aandoening is chronisch wanneer deze vermeld staat op de lijst van Borst (link). Daarin staat onder andere ook vermeld hoe lang de indicatie voor een chronische aandoening geldig is en door wie de verwijzing uitgeschreven dient te zijn. Bij een chronische aandoening dient u altijd een verwijzing mee te brengen! Bent u ouder dan achttien jaar, dan worden de eerste twintig behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Let op! Indien uw aanvullende verzekering minder dan twintig behandelingen vergoedt, komen de overige behandelingen voor eigen rekening en krijgt u een rekening van de zorgverzekeraar.  

Vanaf de 21e behandeling wordt de vergoeding uit de basisverzekering gehaald. Bent u jonger dan achttien jaar, dan worden alle behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.  

Eigen risico en fysiotherapie
Voor verzekerden van achttien jaar en ouder geldt in de basisverzekering een verplicht eigen risico. U betaalt dus alleen het eigen risico voor fysiotherapie, wanneer deze uit de basisverzekering komt. Dit is vanaf de 21e behandeling bij een chronische machtiging.   Per 1 januari 2021 bedraagt deze €385, -  

Geen vergoeding door zorgverzekeraar
Het is belangrijk in uw polisvoorwaarde na te gaan of bij uw zorgverzekeraar te informeren welke maximale vergoeding bij u van toepassing is. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan ontvangt u een nota van D&G Fysiotherapie. Deze dient u zelf te betalen. De kosten hiervoor ziet u op onze prijslijst. U bent en blijft zelf verantwoordelijk om te controleren, hoe u voor fysiotherapie verzekerd bent. Wij hebben geen inzicht in het al gebruikte deel van uw budget voor paramedische hulp. Wij kunnen alleen zien hoeveel u per jaar tegoed heeft.  

Klachtenprocedure
D&G Fysiotherapie is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

Neem contact op of maak een afspraak:

D&G Fysiotherapie
Verdiplein 88-90
5049NP Tilburg
013-4553092
contact@dg-fysiotherapie.nl

Zorgmail
dengfysiotherapie@zorgmail.nl

Zorgdomein
U kunt ons vinden onder D&G Fysiotherapie